Nowoczesna kancelaria


Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, tak by skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Informatyzacja kancelarii


Stale wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne podnoszące skuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Dla wierzyciela


Szybkie i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych,
w tym także czynności terenowych, to dla nas priorytet.

O kancelarii

W kancelarii komornika Marka Nowaka wdrożono szereg systemów informatycznych ( m.in Ognivo – BS, SKOK, Banki komercyjne, EPUAP, EKW, CEIDG, CEPIK 2.0), które znacząco usprawniają egzekucję oraz wpływają na jej szybkość i skuteczność. Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

Zobacz więcej…

 

Licytacje

W tym miejscu znajdą Państwo obwieszczenia o terminie licytacji ruchomości takich jak: pojazdy mechaniczne, maszyny przemysłowe, narzędzia i inne mienie, oraz nieruchomości takich jak: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolne, działki budowlane i inne.

Zobacz więcej…

2021. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.