O kancelarii

Znajdujecie się Państwo na oficjalnej stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marka Nowaka. Serwis został stworzony, aby przełamać bariery i przybliżyć w przystępny sposób zasady funkcjonowania kancelarii komornika sądowego, ułatwić dostęp do informacji stanowiącej przedmiot jego działalności i umożliwić uczestnictwo w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

W kancelarii komornika Marka Nowaka wdrożono szereg systemów informatycznych, które znacząco usprawniają egzekucję oraz wpływają na jej szybkość i skuteczność. Zgodne z prawem i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych, w tym także czynności terenowych, to dla kancelarii priorytet.

Na stronach kancelarii znajdują się m. in. aktualne ogłoszenia dotyczące sprzedawanych ruchomości i nieruchomości oraz formularze podstawowych wniosków egzekucyjnych. Zapraszamy do korzystania z serwisu.

2021. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.