Zakres terytorialny

Zakres terytorialny działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marka Nowaka obejmuje:

– miasto i gminę Kętrzyn,
– miasto i gminę Reszel,
– miasto i gminę Korsze,
– gminę Barciany,
– gminę Srokowo.

2021. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.